Lid worden van de MG Car Club Belgium

Niet-leden kunnen éénmalig aan een rit deelnemen ter kennismaking met de club.

Ondergetekende wenst lid te worden van de M.G. Car Club Belgium.

Nieuwe leden betalen € 65. Bij stortingen vanaf 1 oktober bent u lid van onze club tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Vervolgens bedraagt het jaarlijks lidgeld € 55. Dit bedrag kunt u storten op de rekening: 310-0732331-67 (IBAN NR REKENING: BE93 3100 7323 3167 SWIFT ADRES: BBRUBEBB) ten name van de M.G. Car Club Belgium vzw, met duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Penningmeester: Guido Verfaillie
Watertorenstraat 1, 8930 Menen

/